Bezpieczeństwo, lokalizacja, sprzęt i infrastruktura na pikniku firmowym

Logistyka i bezpieczeństwo, pełna infrastruktura na piknikach firmowych

Doskonała organizacja pikniku firmowego to przede wszystkim zaplecze logistyczne, na które składają się poszczególne elemeny aranżacji terenu,przeznaczonego na piknik firmowy. Zaplecze logistyczne pikniku firmowego obejmuje: aranżację i wyposażenie strefy do: konsumcji, zabawy, sanitariatów, parkingów. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla każdej ze stref, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestnikom i organizatorom, pozwalając na swobodny i planowany przebieg imprezy firmowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie wszyscy uczestnicy posiadają ubezpieczenie, wszystkie miejsca wyposażone są w sanitariaty w formie TOI TOI i umywalni wolnostojących i środków do dezynfekcji. Każdy teren na piknik jest odpowiednio wyposażony w źródło prądu. Na koniec każdej imprezy zatroszczymy się o wywóz wszelkich odpadków i posprzątanie terenu. Wtedy kiedy uczestnicy bawią się na pikniku firmowym, my jako organizator dbamy, by wszystkie z powyższych elementów pozostały spełnione, były odpowiednio zrealizowane a zamówiony standard usług najwyższy.

WYPOSAŻENIE PIKNIKU FIRMOWEGO - namioty, ławki, stoły, sanitariaty, miejsce do odpoczynku i jedzenia

Podstawą wyposażenia pikniku firmowego są namioty zapewniające miejsce do siedzenia, odpoczynku, jedzenia oraz osłona przed deszczem lub słońcem. Na naszych piknikach firmowych mamy miejsce do siedzenia, specjalnie zaprojektowaną strefę do odpoczynku („chill-out-zone”), miejsca rozmów, integracji i luzu.

Większość terenów, na których odbywają się pikniki firmowe wymaga posiadania własnego węzła sanitarnego, na którego składają się tolaty TOI-TOI oraz umywalnie z wodą i mydłem.

projekt nagłośnienia na piknik

SCENA I NAGŁOŚNIENIE na pikniku firmowym

Scena jedno z miejsc na pikniku firmowym gdzie dzieją się rzeczy ważne. Jest miejscem skąd zapowiada atrakcje konferansjer, skąd odbywają się przemówienia Zarządu, mowy motywacyjne zaproszonych gości. To przestań na występy zespołów, gwiazd, pokazy przedstawień. To nie tylko miejsce, to przede wszystkim sprzęt i profesjonalna obsługa nagłośnienia, a także operowanie światłem. Opracowujemy też technikę estradową, zadbamy o profesjonalną realizację nagłośnienia na imprezie masowej.

zabezpieczenie pożarowe

BEZPIECZEŃSTWO na pikniku firmowym

Bezpieczeństwo na pikniku firmowym to podstawa, na które kładziemy ogromny nacisk w momencie planowania imprezy firmowej, a także w każdej kolejnej fazie w momencie przygotowywania terenu pod imprezę i prowadzenie imprezy, a także jej likwidację. Firma nasza działą zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Nasze atrakcje są certyfikowane, a obsługa odpowiednio przeszkolona i wyposażona w niezbędne certyfikaty. Każdy z uczestników jest ubezpieczony polisą ubezpieczeniową. Nad bezpieczeństwem uczestnika czuwają nasze specjalne normy oraz zasady stworzone przez lata bezpiecznej obsługi klienta. Oferujemy zabezpieczenie medyczne oraz asystę straży pożarnej.  

wynajem sanitariatów

ZAPLECZE LOGISTYCZNE pikniku firmowego

Zaplecze logistyczne pikniku firmowego to potężna baza sprzętu do realizacji fabuły i programu pikniku firmowego, a także specjalistycznych pojazdów, którymi odbywa się pełna logistyka. Oprócz tego gwarantujemy dowóz uczestników na miejsce atrakcji i z powrotem, pełen serwis gastronomiczny, dostęp do wszystkich objętych umową atrakcji, a także dostosowane do liczby uczestników toalet typu TOI TOI, umywalek wolnostojących, własnego zaplecza gastronomicznego, ławostołów, odpowiedniego zabezpieczenia atrakcji i strefy jadalno-wypoczynkowej na wypadek niepogody.

teren na piknik firmowy

FAJNE MIEJSCE na piknik firmowy

Miejsce na piknik firmowy to duże wyzywanie przy realizacji imprezy. W naszej bazie mamy sporo doświadczenie przy znajdywanie odpowiednio ulokowanych miejsc, zapewnieniem pełnej infrastruktury, rozplanowaniem terenu, by zapewnić pełen komfort przy realizacji imprezy firmowej i jej bezwzględne bezpieczeństwo.

Scroll to Top